พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
Ramathibodi Poison Center  

You are here

April-June, 2006 Vol.14 No.2

POISON & DRUG
INFORMATION BULLETIN
เนื้อหาในฉบับนี้ :
  • พิษภัยของ Glutaraldehyde ในโรงพยาบาล
  • ToxCase Conference : เรียนรู้จากข่าว "สารออร์กานิคไนโตรเจน"
  • ผลิตภัณฑ์ป้องกันการแข็งตัวของน้ำในหม้อน้ำและน้ำยาหล่อเย็น
คลิกที่นี่เพื่ออ่านเนื้อหาทั้งหมด