พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
Ramathibodi Poison Center  

You are here

April-June, 2008 Vol.16 No.2

POISON & DRUG
INFORMATION BULLETIN
เนื้อหาในฉบับนี้ :
  • พิษจากการรับประทานเครื่องในปลาคาร์ฟดิบ
  • ToxCase Conference : เหตุเพราะเห็ดพิษ
  • Hymenoptera (Bees, Wasps, Hornets) ผึ้ง ต่อ แตน
คลิกที่นี่เพื่ออ่านเนื้อหาทั้งหมด