พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
Ramathibodi Poison Center  

You are here

April-June, 2011 Vol.19 No.2

POISON & DRUG
INFORMATION BULLETIN
เนื้อหาในฉบับนี้ :
  • Benzodiazepines Overdose
  • Barbiturates Overdose
  • ToxCase Conference : พิษจากยา Phenobarbital
  • Carbamazepine Toxicity
  • Valproic Acid Toxicity
คลิกที่นี่เพื่ออ่านเนื้อหาทั้งหมด