พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
Ramathibodi Poison Center  

You are here

April-June, 2012 Vol.20 No.2

POISON & DRUG
INFORMATION BULLETIN
เนื้อหาในฉบับนี้ :
  • พิษจากก๊าซคลอรีน (Chlorine gas toxicity)
  • การบาดเจ็บจากสัตว์ทะเลมีพิษ ตอนที่ 1
คลิกที่นี่เพื่ออ่านเนื้อหาทั้งหมด