พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
Ramathibodi Poison Center  

You are here

January-March, 2005 Vol.13 No.1

POISON & DRUG
INFORMATION BULLETIN
เนื้อหาในฉบับนี้ :
  • ภาวะแทรกซ้อนทางการแพทย์จากสารเสพติดที่เป็นปัญหาในปัจจุบัน (ตอนที่ 3)
  • ToxCase Conference : Heat Stroke (2)
  • ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือน : ผลิตภัณฑ์ล้างเครื่องเงิน-เครื่องทอง
คลิกที่นี่เพื่ออ่านเนื้อหาทั้งหมด