พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
Ramathibodi Poison Center  

You are here

January-March, 2008 Vol.16 No.1

POISON & DRUG
INFORMATION BULLETIN
เนื้อหาในฉบับนี้ :
  • พิษจากตะขาบ
  • ยาที่ใช้ในการล่วงละเมิดทางเพิศ
  • ToxCase Conference : พิษจากสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
คลิกที่นี่เพื่ออ่านเนื้อหาทั้งหมด