พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
Ramathibodi Poison Center  

You are here

January-March, 2009 Vol.17 No.1

POISON & DRUG
INFORMATION BULLETIN
เนื้อหาในฉบับนี้ :
  • ภาวะพิษจากยากลุ่มบาบิทูเรท
  • ToxCase Conference : พิษจากเมล็ดสบู่ดำ
  • Disulfiram Toxicity
คลิกที่นี่เพื่ออ่านเนื้อหาทั้งหมด