พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
Ramathibodi Poison Center  

You are here

January-March, 2010 Vol.18 No.1

POISON & DRUG
INFORMATION BULLETIN
เนื้อหาในฉบับนี้ :
  • ภาวะเหล็กเป็นพิษ (Iron intoxication)
  • ToxCase Conference : งูกัด (Snakebite)
  • ภาวะอันไม่พึงประสงค์ที่สำคัญจากยา clozapine
คลิกที่นี่เพื่ออ่านเนื้อหาทั้งหมด