พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
Ramathibodi Poison Center  

You are here

January-March, 2011 Vol.19 No.1

POISON & DRUG
INFORMATION BULLETIN
เนื้อหาในฉบับนี้ :
  • แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่มต้านฤทธิ์วิตามินเคในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงต่างๆ
  • ปฏิกิริยาต่อกันของยา warfarin (drug interaction of warfarin)
  • Warfarin and intractranial haemorrhage
  • Phenytoin2Fosphenytoin
  • ToxCase Conference : Acetaminophen induced nephrotoxicity
คลิกที่นี่เพื่ออ่านเนื้อหาทั้งหมด