พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
Ramathibodi Poison Center  

You are here

July-September, 2007 Vol.15 No.3

POISON & DRUG
INFORMATION BULLETIN
เนื้อหาในฉบับนี้ :
  • ToxCase Conference : Pyrethroids
  • Cytochrome P450 Drug Interaction Table : (updated August 2007)
  • พิษจากปลาปักเป้า (Puffy fish)
คลิกที่นี่เพื่ออ่านเนื้อหาทั้งหมด