พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
Ramathibodi Poison Center  

You are here

July-September, 2010 Vol.18 No.3

POISON & DRUG
INFORMATION BULLETIN
เนื้อหาในฉบับนี้ :
  • พิษจากไซยาไนด์
  • Cytochrome P450 Drug Interaction Table : (Version 5.0)
  • ToxCase Conference : พิษจากสารกำจัดวัชพืชพาราควอท
คลิกที่นี่เพื่ออ่านเนื้อหาทั้งหมด