พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
Ramathibodi Poison Center  

You are here

October-December, 2007 Vol.15 No.4

POISON & DRUG
INFORMATION BULLETIN
เนื้อหาในฉบับนี้ :
  • ToxCase Conference : พิษจากมะเขือบ้า
  • พิษจากแมงป่อง (Scorpion Envenomation)
  • ToxCase Conference : สารกำจัดวัชพืชไกลโฟเสท
คลิกที่นี่เพื่ออ่านเนื้อหาทั้งหมด