พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
Ramathibodi Poison Center  

You are here

October-December, 2009 Vol.17 No.4

POISON & DRUG
INFORMATION BULLETIN
เนื้อหาในฉบับนี้ :
  • Isoniazid (INH) Toxicity
  • Sodium Valproate Toxicity
  • ToxCase Conference : Sodium Valproate Toxicity
คลิกที่นี่เพื่ออ่านเนื้อหาทั้งหมด