พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
Ramathibodi Poison Center  

You are here

October-December, 2010 Vol.18 No.4

POISON & DRUG
INFORMATION BULLETIN
เนื้อหาในฉบับนี้ :
  • ToxCase Conference : พิษจากยา disulfiram
  • Toxic gas กลุ่ม halogen
  • Oxides of nitrogen (NOx)
คลิกที่นี่เพื่ออ่านเนื้อหาทั้งหมด