พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
Ramathibodi Poison Center  

You are here

October-December, 2012 Vol.20 No.4

POISON & DRUG
INFORMATION BULLETIN
เนื้อหาในฉบับนี้ :
  • โคเคน (Cocaine)
  • กลุ่มยาเสียสาว "Benzodiazepines"
  • ToxCase Conference : Propanil