พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
Ramathibodi Poison Center  

You are here

 • Ethano related neurological illness
 • การบาดเจ็บจากสัตว์ทะเลมีพิษ ตอนที่ 2
 • พิษจากก๊าซคลอรีน (Chlorine gas toxicity)
 • การบาดเจ็บจากสัตว์ทะเลมีพิษ ตอนที่ 1
 • Antihypertensive agents toxicity
 • ToxCase Conference : Sulfhemoglobinemia
 • น้ำยาทำความสะอาดบ้านหลังน้ำท่วม อันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
 • ToxCase Conference : ภาวะเป็นพิษจากยากลุ่ม digitalis
 • Intravenous fat emulsion
 • ภาวะพิษจากดิจิทาลิส (Digitalis Intoxication)
 • Salicylate Poisoning
 • ToxCase Conference : พิษจากน้ำมันมวย
 • Benzodiazepines Overdose
 • Barbiturates Overdose
 • ToxCase Conference : พิษจากยา Phenobarbital
 • Carbamazepine Toxicity
 • Valproic Acid Toxicity
 • แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่มต้านฤทธิ์วิตามินเคในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงต่างๆ
 • ปฏิกิริยาต่อกันของยา warfarin (drug interaction of warfarin)
 • Warfarin and intractranial haemorrhage
 • Phenytoin2Fosphenytoin
 • ToxCase Conference : Acetaminophen induced nephrotoxicity
 • ToxCase Conference : พิษจากยา disulfiram
 • Toxic gas กลุ่ม halogen
 • Oxides of nitrogen (NOx)
 • พิษจากไซยาไนด์
 • Cytochrome P450 Drug Interaction Table : (Version 5.0)
 • ToxCase Conference : พิษจากสารกำจัดวัชพืชพาราควอท
 • ToxCase Conference : ภาวะเป็นพิษจากไฮโดรเจตซัลไฟด์ (Hydrogen sulfide)
 • ภาวะเป็นพิษจากก๊าซ : ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide)
 • คาร์บอนไดออกไซด์และคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon dioxide and Carbon monoxide)
 • แอมโมเนีย (Ammonia)
 • ภาวะเหล็กเป็นพิษ (Iron intoxication)
 • ToxCase Conference : งูกัด (Snakebite)
 • ภาวะอันไม่พึงประสงค์ที่สำคัญจากยา clozapine
 • Isoniazid (INH) Toxicity
 • Sodium Valproate Toxicity
 • ToxCase Conference : Sodium Valproate Toxicity

Pages