พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
Ramathibodi Poison Center  

You are here

 • ภาวะเป็นพิษจากยาต้านซึมเศร้ากลุ่มไตรไซคลิก
 • ระบาดวิทยาและปัญหาการเกิดพิษจากพืชในประเทศไทย
 • แนวทางการวินิจฉัยผู้ป่วยเป็นพิษจากพืช
 • ภาวะพิษจากกัญชา
 • ToxCase Conference : พิษจากน้ำยางสลัดได
 • Party Drugs: The New Epidemic - A Review
 • ภาวะพิษจากยากลุ่มบาบิทูเรท
 • ToxCase Conference : พิษจากเมล็ดสบู่ดำ
 • Disulfiram Toxicity
 • แก๊สน้ำตา (Tear Gas)
 • Neuroleptic Malignant Syndrome
 • สารเมลามีน ในนมผลที่เป็นพิษ
 • พิษจากกระสุนปืน
 • ภาวะพิษจากยากลุ่ม β-Blockers และ กลุ่ม Calcium Channel Blockers
 • พิษจากการรับประทานเครื่องในปลาคาร์ฟดิบ
 • ToxCase Conference : เหตุเพราะเห็ดพิษ
 • Hymenoptera (Bees, Wasps, Hornets) ผึ้ง ต่อ แตน
 • พิษจากตะขาบ
 • ยาที่ใช้ในการล่วงละเมิดทางเพิศ
 • ToxCase Conference : พิษจากสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
 • ToxCase Conference : พิษจากมะเขือบ้า
 • พิษจากแมงป่อง (Scorpion Envenomation)
 • ToxCase Conference : สารกำจัดวัชพืชไกลโฟเสท
 • ToxCase Conference : Pyrethroids
 • Cytochrome P450 Drug Interaction Table : (updated August 2007)
 • พิษจากปลาปักเป้า (Puffy fish)
 • Methemoglobinemia
 • ToxCase Conference : Mushroom Poisoning
 • Methanol intoxication
 • ข้อเท็จจริงบางประการเกี่ยวกับ ephedrine
 • ToxCase Conference : 
  Sertindole overdose
  Metabolic acidosis with blindness
 • Serotonin syndrome
 • ภาวะเป็นพิษจากยาต้านซืมเศร้ากลุ่ม Tricyclic : (Tricyclic Antidepressant Toxicity)
 • ToxCase Conference : ภาวะเป็นพิษจากกรดกัดลายกระจก : (Hydrofluoric Acid Toxicity)

Pages