พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
Ramathibodi Poison Center  

You are here

 • พิษจากสารหนู (Arsenic Poisoning)
 • ToxCase Conference : 
  Chronic Arsenic Poisning
  Acute Arsenic Poisoning
 • พิษภัยของ Glutaraldehyde ในโรงพยาบาล
 • ToxCase Conference : เรียนรู้จากข่าว "สารออร์กานิคไนโตรเจน"
 • ผลิตภัณฑ์ป้องกันการแข็งตัวของน้ำในหม้อน้ำและน้ำยาหล่อเย็น
 • สารพิษบอทูลินั่มจากหน่อไม้ปี๊บ
 • ToxCase Conference : Botulism
 • ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ (Automotive products) : สารสำคัญในผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท
 • Abamectin สารเคมีกำจัดแมลงตัวใหม่ที่ควรรู้จัก
 • ToxCase Conference : An Unusual Case Presented with Fever, Skin Rash and Hepatitis
 • อันตรายจากน้ำหมึก (Ink toxicity)
 • ToxCase Conference : Acute orphenadrine poisoning
 • Cytochrome P450 Drug Interaction Table : (updated june 2005)
 • General Principle of Drug Interaction
 • ภาวะแทรกซ้อนทางการแพทย์จากสารเสพติดที่เป็นปัญหาในปัจจุบัน (ตอนที่ 4)
 • ภาวะเป็นพิษจาก Paraquat
 • ToxCase Conference : Paraquat poisoning
 • ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือน : ผลิตภัณฑ์สำหรับเส้นผม
 • ภาวะแทรกซ้อนทางการแพทย์จากสารเสพติดที่เป็นปัญหาในปัจจุบัน (ตอนที่ 3)
 • ToxCase Conference : Heat Stroke (2)
 • ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือน : ผลิตภัณฑ์ล้างเครื่องเงิน-เครื่องทอง

Pages