พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 

You are here

ตารางที่ 1 กลไกการเกิดพิษของสารพิษ

 

พิษจลนศาสตร์และพิษพลศาสตร์

ตารางที่ 1 กลไกการเกิดพิษของสารพิษ (ปรับปรุงจาก Amdur MO, Doull J, Klaassen CD. Casarett and Doull's Toxicology: the basic science of poisons. 4th ed. New York: Pergamon press,1991:13.)
 
ผลต่อปฏิกิริยาต่อกันระหว่าง receptor กับ ligand
 • Neuroreceptors และ neurotransmitters เช่น atropine, strychnine, LSD, antihistamines
 • Hormone receptors เช่น DES, goitrogens
 • Enzymes เช่น organophosphates, cyanide, sodium fluoroacetate
 • Transport proteins เช่น carbon monoxide, nitrites
ผลต่อ membranes
 • Excitable membranes เช่น iron flux, DDT และ membrane fluidity เช่น organic solvents, ethanol
 • Membranes ใน organelles เช่น lysosomal membranes เช่น CCl4 และ mitochondrial membranes เช่น organotins
ผลต่อการสร้างพลังงานของเซลล์
 • การนำ oxygen เข้า tissues เช่น CO, nitrite
 • การเกิด oxidative phosphorylation เช่น nitrophenols
 • การยับยั้ง electron transport เช่น rotenone
 • การยับยั้ง carbohydrate metabolism เช่น fluoroacetate
การจับกับชีวโมเลกุล
 • การเปลี่ยนแปลงการทำงานของเอ็นไซม์
 • การเกิด lipid peroxidation เช่น CCl4, paraquat
 • ทำให้เกิด free radical และเพิ่มการสะสม lipid hydroperoxides
 • การเกิด oxidative stress เช่น การขาด GSH จากพิษของ acetaminophen และการเกิด oxidation ของ protein thiols
การจับกับ nucleic acids เช่น DNA, RNA
 • การเปลี่ยนแปลงสมดุลย์ของ calcium
 • การเปลี่ยนแปลงของ cytoskeletal
 • การกระตุ้น phospholipases
 • การกระตุ้น proteases
 • การกระตุ้น endonucleases
การทำลายเซลล์บางชนิด
 • การเกิดภาวะฮอร์โมนไม่สมดุลย์เช่น การสูญเสีย dopaminergic neurons, ไธรอยด์เป็นพิษ
 • ความผิดปกติของทารกแรกเกิด
การเปลี่ยนแปลงสารทางพันธุกรรม
 • มะเร็ง
 • ความผิดปกติของทารกแรกเกิด