พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 

You are here

ตารางที่ 27 ยาและสารพิษที่ทำให้เกิดภาพทึบแสง X-rays

 

การวินิจฉัยผู้ป่วยได้รับสารพิษ

ตารางที่ 27 ยาและสารพิษที่ทำให้เกิดภาพทึบแสง X-rays

Weakly visible
Acetazolamide
Brompheniramine with phenylephrine and phenylpropanolamine
Busulfan
Chloral hydrate
Ferrous gluconate
Liothyronine
Meclizine
Perphenazine with amitriptyline
Phosphorus
Prochlorperazine
Pseudoephedrine with dexbrompheniramine
Sodium chloride
Thiamine
Tranylcypromine
Trifluoperazine
Trimeprazine
Zinc sulfate
Moderate
Multivitamins with iron
Strongly visible
Calcium carbonate
Ferrous sulfate
Potassium chloride