พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
Ramathibodi Poison Center  

You are here

ประชุม Inter-Hospital Conference on Clinical Toxicology ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

การประชุม Inter-Hospital Conference on Clinical Toxicology

ในวันพฤหัสบดีที่  21 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น.

จะเป็น Teleconference ใช้ห้อง Teleconference (50 ที่นั่ง)

จัดที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ณ