พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 

You are here

ประชุม Inter-Hospital Conference on Clinical Toxicology ประจำเดือน สิงหาคม 2561

ประชุม Inter-Hospital Conference on Clinical Toxicology ประจำเดือน  สิงหาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 13.00 - 15.00 น.
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า