พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
Ramathibodi Poison Center  

You are here

ประชุม Inter-Hospital Conference on Clinical Toxicology ประจำเดือน กันยายน 2562

การประชุม Inter-Hospital Conference on Clinical Toxicology

ในวันพฤหัสบดีที่ 19  กันยายน  2562  เวลา 13.00-16.00 น.

จัดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ณ ห้องประชุมชั้น 8 ตึกอุบัติเหตุ (ER)