พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
Ramathibodi Poison Center  

You are here

EP7 การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use)

ที่มา : โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล www.rduhos.ga

EP6 การใช้ยาในผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ (Special population)

ที่มา : โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล www.rduhos.ga

EP5 สรรหายา/สมุนไพร/ผลิตภัณฑ์สุขภาพมาใช้ (Self-medication)
ที่มา : โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล www.rduhos.ga
EP4 การเก็บรักษายา ( Drug Storage)
ที่มา : โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล www.rduhos.ga
EP3 การแพ้ยา (Drug  Allergy)

ที่มา : โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล www.rduhos.ga

EP2 ความไม่ร่วมมือในการใช้ยาตามสั่ง (Non-compliance)

ที่มา : โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล www.rduhos.ga

EP1 การใช้ยามากเกินจำเป็น (Polypharmacy)

ที่มา : โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล www.rduhos.ga

lecture สรุปเรื่อง lead poisoning ไว้สั้นๆใน 25 นาที

โดย Rocky Mountain Poison and Drug Center, Denver Health, และ Pediatric Environmental Health Specialty Unit

รับประทานอย่างไร ปัญหาที่พบได้จากการใช้ยา

Pages