พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
Ramathibodi Poison Center  

You are here

รับประทานอย่างไร อาการข้างเคียงที่อาจพบได้จากการใช้ยา ปัญหาที่พบได้จากการใช้ยา
รับประทานอย่างไร ข้อควรระวังในการใช้ยา ปัญหาที่พบได้จากการใช้ยา
การสัมมนาวิชาการ "ยาต้านพิษ ครั้งที่ 4"
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2557 โรงแรมเซ้นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ขอนแก่น

Pages