กิจกรรมต่างๆ  (ดูทั้งหมด)

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 11.30 - 13.00 น. ขอเชิญร่วมฟังเสวนาในหัวข้อเรื่อง สิทธิประโยชน์พนักงาน...

ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี2560

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 12.30 - 15.30 น. ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการและอายุงาน และมอบ...

เลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล

18 กันยายน 2560 ตั้งแต่ 7.00 - 14.00 น. ขอเชิญชวนคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมใช้สิทธิเลือกตั้งสม...

Pages

 
สภาอาจารย์รามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคาร 1 ชั้น 2  เลขที่ 270 ถนนพระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ 02-201-1009 , 02-201-1010