ข่าวประชาสัมพันธ์   (คลิ๊กที่นี่ ! เพื่อดูข่าวทั้งหมด)

 

เรื่อง "โรคกลัวสังคม" ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ค่าลงทะเบียน 1,200 บาท  รับจำนวนจำกัด ! หมดเขตรับสมัคร 15 ส.ค. 2561

วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

ในวันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น.

โดย ผศ.พญ. นิดา ลิ้มสุวรรณ
ในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561

  งานวิจัยของภาควิชาจากฐานข้อมูล Scopus  10 most recent articles

           

 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299