ข่าวประชาสัมพันธ์   (คลิ๊กที่นี่ ! เพื่อดูข่าวทั้งหมด)

 

ในวันที่ 20 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสยามมงกุฏราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี

ในวันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. - 15.00 น. ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ด้วยการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการทำวิจัย ระหว่างวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2561

ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาจิตเวชศาสตร์

ในวันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาจิตเวชศาสตร์

  งานวิจัยของภาควิชาจากฐานข้อมูล Scopus  10 most recent articles
 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299