ข่าวประชาสัมพันธ์   (คลิ๊กที่นี่ ! เพื่อดูข่าวทั้งหมด)

 

ย้ายไปจัดที่ ห้องประชุม 810 B ชั้น 8 อาคารเรียนและปฎิบัติการรวมด้านการแพทย์ และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560
เวลา 9.30 - 13.00 น.
ณ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์...
เป็นวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมภาควิชาจิตเวชศาสตร์
 

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น 

ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมภาควิชาจิตเวชศาสตร์

วันที่ 15 กันยายน 2560 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

  งานวิจัยของภาควิชาจากฐานข้อมูล Scopus  10 most recent articles

 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299