You are here

ผลงานวิจัย ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ประจำปี 2563

ผลงานวิจัย ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ปี 2563 (2020)
 

ตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ

 

 1. Pichai Ittasakul, Siraprapha Vora-arporn, Punjaporn Waleeprakhon, Phern-Chern Tor. Number of Electroconvulsive Therapy Sessions required for Thai Psychiatric Patients: a Retrospective Study. Neuropsychiatric Disease and Treatment 2020:16; 673–79. DOI https://doi.org/10.2147/NDT.S244031
   

 2. Maneeton N, Maneeton B, Karawekpanyawong N, Woottiluk P, Putthisri S, Srisurapanon M. Fluoxetine in acute treatment of children and adolescent with obsessive-compulsive disorder: a systematic review and meta-analysis. Nordic Journal of Psychiatry 2020. DOI: 10.1080/08039488.2020.1744037
   

 3. Patanaprateep O, Udomsubpayakul U, Kongsakon R. Factors of Medical Expenditure for Bipolar Disorder in a Thai Hospital over Ten Years.J Med Assoc Thai 2020;103(4):403-8.
   

 4. Panumaporn J, Hongsanguansri S, Atsariyasing W, Kiatrungrit K. Bystanders' behaviours and associated factors in cyberbullying. General Psychiatry 2020;33(3)
   

 5. P Srisuwan , D Nakawiro, S Chansirikarnjana, O Kuha, S Kengpanich, K Gesakomol. Exploring Factors That Contribute to Joining and Regularly Practicing in Cognitive Training Among Healthy Older Adults: A One-Year Follow-Up Qualitative Study. J Prev Alzheimer Dis 2020:7(2); 75-81. DOI: 10.14283/jpad.2020.14
   

 6. P Srisuwan , D Nakawiro, S Chansirikarnjana, O Kuha, P Chaikongthong, T Suwannagoot. Effects of a Group-Based 8-Week Multicomponent Cognitive Training on Cognition, Mood and Activities of Daily Living Among Healthy Older Adults: A One-Year Follow-Up of a Randomized Controlled Trial. J Prev Alzheimer Dis 2020:7(2);112-21. DOI: 10.14283/jpad.2019.42
   

 7. Wu Y, Levis B, Riehm KE, Saadat N, Levis AW, Azar M, Rice DB, Boruff J, Cuijpers P, Gilbody S, Ioannidis JPA, Kloda LA, McMillan D, Patten SB, Shrier I, Ziegelstein RC, Akena DH, Arroll B, Ayalon L, Baradaran HR, Baron M, Bombardier CH, Butterworth P, Carter G, Chagas MH, Chan JCN, Cholera R, Conwell Y, de Man-van Ginkel JM, Fann JR, Fischer FH, Fung D, Gelaye B, Goodyear-Smith F, Greeno CG, Hall BJ, Harrison PA, Härter M, Hegerl U, Hides L, Hobfoll SE, Hudson M, Hyphantis T, Inagaki M, Jetté N, Khamseh ME, Kiely KM, Kwan Y, Lamers F, Liu SI, Lotrakul M, Loureiro SR, Löwe B, McGuire A, Mohd-Sidik S, Munhoz TN, Muramatsu K, Osório FL, Patel V, Pence BW, Persoons P, Picardi A, Reuter K, Rooney AG, Santos IS, Shaaban J, Sidebottom A, Simning A, Stafford L, Sung S, Tan PLL, Turner A, van Weert HC, White J, Whooley MA, Winkley K, Yamada M, Benedetti A, Thombs BD. Equivalency of the diagnostic accuracy of the PHQ-8 and PHQ-9: a systematic review and individual participant data meta-analysis. Psychol Med 2020 Jun;50(8):1368-1380. doi: 10.1017/S0033291719001314.
   

 8. Limsuwan N, Prachason T. The reliability and validity of the 15-item Systemic Clinical Outcome and Routine Evaluation (SCORE-15) Thai version. Journal of Family Therapy 2020:42(1), 119-28. DOI: 10.1111/1467-6427.12248
   

 9. Sermboonsang R, Tansuhaj PS, Silpakit C, Chaisuwan C. Mindfulness-based transformational learning for managing impulse buying. JOURNAL OF EDUCATION FOR BUSINESS 2020: 95(2); 129–37. DOI: 10.1080/08832323.2019.1618233
   

 10. He C, Levis B, Riehm KE, Saadat N, Levis AW, Azar M, Rice DB, Krishnan A, Wu Y, Sun Y, Imran M, Boruff J, Cuijpers P, Gilbody S, Ioannidis JPA, Kloda LA, McMillan D, Patten SB, Shrier I, Ziegelstein RC, Akena DH, Arroll B, Ayalon L, Baradaran HR, Baron M, Beraldi A, Bombardier CH, Butterworth P, Carter G, Chagas MHN, Chan JCN, Cholera R, Clover K, Conwell Y, De Man-Van Ginkel JM, Fann JR, Fischer FH, Fung D, Gelaye B, Goodyear-Smith F, Greeno CG, Hall BJ, Harrison PA, Härter M, Hegerl U, Hides L, Hobfoll SE, Hudson M, Hyphantis TN, Inagaki M, Ismail K. Jetté N, Khamseh ME, Kiely KM, Kwan Y, Lamers F, Liu S.-I, Lotrakul M, Loureiro SR, Löwe B, Marsh L, McGuire A, Mohd-Sidik S, Munhoz TN, Muramatsu K, Osório FL, Patel V, Pence BW, Persoons P, Picardi A, Reuter K, Rooney AG, Da Silva Dos Santos, IS, Shaaban, J, Sidebottom A, Simning A, Stafford L, Sung S, Tan PLL, Turner Al, Van Weert HCPM, White J, Whooley MA, Winkley K, Yamada M, Thombs BD, Benedetti A. The Accuracy of the Patient Health Questionnaire-9 Algorithm for Screening to Detect Major Depression: An Individual Participant Data Meta-Analysis. Psychotherapy and Psychosomatics 2020:89(1); 25-37. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85073678831&doi=10.1159%2f000502294&partnerID=40&md5=52a02c7e072d146987f1d28f345676c9
   

 11. Chattrakulchai K., Manonai J., Silpakit C., Wattanayingcharoenchai R.Validation of the Thai version of the International Consultation on Incontinence Questionnaire-Female Lower Urinary Tract Symptoms (ICIQ-FLUTS). International Urogynecology Journal. https://doi.org/10.1007/s00192-020-04422-1
   

 12. Pruksapong, C; Chamnanchanunt, S; Thanachartwet, V; Desakorn, V; Nakawiro, D; Sahassananda, D; Rojnuckarin, P. Association of Body Dysmorphic Disorder with Leptin Levels in Patients with Normal Weight Undergoing Liposuction: A Matched Case Study
   

 13. Yin Wu, Brooke Levis , John P A Ioannidis , Andrea Benedetti , Brett D Thombs, DEPRESsion Screening Data (DEPRESSD) Collaboration Probability of Major Depression Classification Based on the SCID, CIDI, and MINI Diagnostic Interviews: A Synthesis of Three Individual Participant Data Meta-Analyses. Psychother Psychosom. 2020 Aug 19;1-13. doi: 10.1159/000509283.
   

 14. Anuwatgasem C., Awirutworakul T., Arj-Ong Vallibhakara, , Kaisa-Ard P., Yamnim T., Phadermphol K, Pranudta P., Wisajun P., Jullagate S.The effects of mindfulness and self-compassion-based group therapy for major depressive disorder: A randomized controlled trial. J Med Assoc Thai 2020;103(9):856-63. DOI:doi.org/10.35755/jmedassocthai.2020.09.12020
   
 15. Lekprasert V., Alunpipatthanachai B., Ittasakul P., Chankam P, Duangngoen P. The comparison of hemodynamic effect of propofol and thiopental during electroconvulsive therapy: A prospective randomized controlled trial. J Med Assoc Thai 2020;103(10):1036-41.
   
 16. Kaewpila W., Thaipisuttikul P., Awirutworakul T., Jumroonrojana K., Pitidhammabhorn U., Stevens, F. Depressive disorders in Thai medical students: an exploratory study of institutional, cultural, and individual factors. International journal of medical education. Volume 11, 26 December 2020, Pages 252-260.

ตีพิมพ์วารสารระดับชาติ

1. Pienjongkol C, Thaipisuttikul P. Prospective Cohort Study of 1-Year Incidence of Cognitive Impairment in Patients with Elderly Depression at Psychiatric Outpatient Unit, Ramathibodi Hospital. J Psychiatr Thailand 2020; 65(1): 89-102.

2. Yungyuen W, Waleeprakhon P. Factor Associated with Depression in New Conscripts. J Psychiatr Thailand 2020; 65(2): 105-16.

3.Termpornlerd N, Waleeprakhon P. Effect of an Educational Video in Reducing Anxiety Related to Electroconvulsive Therapy. J Psychiatr Thailand 2020; 65(2): 153-66.

4.Rattanasumawong W, Ittasakul P. Efficacy and Safety of Ketamine and Esketamine for the Treatment of Major Depressice Disorder. J Psychiatr Thailand 2020; 65(2): 179-90.

5.Chaisuwannarak K, Thommachot P. Factors Associated with Depression in Adolescent with Cyberbullying. J Psychiatr Thailand 2020; 65(2): 191-204.

 

6.WIthayasakpunt H, Putthisri S. Impact of Multimedia Use before Bed on Sleep Problems in ADHD Children. J Psychiatr Thailand 2020; 65(4):317-30.

 

7.Yensabai R, Kiatrungrit K. Association between Parental Attachment, Sexual and Substance Use Problems among Patients with Gender Dysphoria. J Psychiatr Thailand 2020; 65(4):355-72.

 

8.Saowapap S, Putthisri S. Relations between Parenting Styles and Bullying Behavior of 7th-9th Grade Students from a Secondary School in Bangkok. J Psychiatr Thailand 2020; 65(3):263-78.

9.Lanak A, Kiatrungrit K, Hongsanguansri S, Musikaphan W. Association beteen Parental, Peer, and Teacher Attachment, and Cyberbullying. J Psychiatr Thailand 2020; 65(3):245-62.

 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299