You are here

ตำราจิตเวชศาสตร์ รามาธิบดี ฉบับเรียบเรียงครั้งที่ 4

ราคาเล่มละ 350 บาท   มีจำหน่ายที่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และที่ศูนย์หนังสือจุฬา

ดูตัวอย่างได้ที่  http://issuu.com/manotelo/docs/ramapsych
สั่งซื้อได้ที่  https://www.facebook.com/ramabooks

ตำราจิตเวชศาสตร์รามาธิบดี ฉบับเรียบเรียงครั้งที่ 4 (2558)
• ลดความยุ่งยากสับสน สำหรับผู้เริ่มต้นศึกษาวิชาจิตเวชศาสตร์
• ใช้การวินิจฉัยโรคทางจิตเวชระบบล่าสุด DSM-5
• กระชับ มุ่งให้นำไปใช้ได้ในทางปฏิบัติ
• ภาษาและศัพท์เฉพาะที่ใช้อ่านเข้าใจง่าย
• ขนาด A5 เนื้อในสองสี (ฟ้า-ดำ) จำนวน 635 หน้า
• เหมาะสำหรับเป็นคู่มือของนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาล นักศึกษาจิตวิทยา บุคลากรทางสุขภาพจิต และผู้สนใจศึกษาด้านสุขภาพจิต
 

**** ตำราจิตเวชศาสตร์รามาธิบดี มีวางจำหน่ายในรูปแบบ eBOOK แล้ว *****
โดยมีจำหน่าย 2 แห่ง
1. Meb สั่งซื้อได้ที่ http://www.mebmarket.com/index.php…
2. Amazon สั่งซื้อได้ที่https://www.amazon.com/dp/B07VZ15657

 

 

 

 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299