You are here

งานบริหารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ขอประกาศใช้ข้อตกลงระดับการให้บริการ SLA (Se...

QSMC A-one*2

โครงการสานสัมพันธ์ฉันและเธอ QSMC รุ่นที่2 ในวันที่ 29 - 30 เมษายน 2560 ผ่านพ้นไปด้วยความสดใส

QSMC Penacel*1

โครงการสานสัมพันธ์ฉันและเธอ QSMC รุ่นที่1 ในวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2560 ผ่านพ้นไปด้วยดี และสนุกสนาน

...
รายงานผลการตรวจเลือดจะออกช้ากว่าปกติ 2 ชั่วโมง ก.พ.-เม.ย. 60

เพราะจะมีการปิดห้องปฏิบัติการที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์เพื่อปรับปรุง จึงขอให้ผู้ป่วยจากทุกคลินิกเผื่อเว...

RIAC 2016 September 7 - 9, Centara Grand & Bangkok Convention Center...

21 กรกฎาคม 2559 คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี เปิดตัวแบบประเมินออนไลน์คำนวณคว...

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 12.00 - 13.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์...

คณะแพทยศาสตร์ รพ. รามาธิบดี ใช้วิธีปลูกถ่ายไตและไขกระดูกด้วยนวัตกรรมเซลล์ต...

วันที่ 22-23 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การ...

ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ณ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งลอนดอน Dorchester L...

ปิดรับสมัคร วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2559 สนใจสมัครและสอบถามได้ที่ คุณประชุม...

วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2559 เวลา 15.00 น. ณ หอประชุม มหิดลสิทธาคาร บัตรมี...

Pages

ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  QSMC.mahidol.ac.th
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1091 ถึง 3  โทรสาร 02-201-2404
Premuim Clinic  02-201-2211