วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 12.00 - 13.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์...

ในวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างส...

กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2557

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม ที่ผ่านมา

ซ้อมหนี้ไฟของศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

พัฒนาความรู้ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัย รวมถึงการลดความเสี่ยงและควบคุมเพลิง...

ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  QSMC.mahidol.ac.th
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1091 ถึง 3  โทรสาร 02-201-2404
Premuim Clinic  02-201-2211