You are here

ห้องประชุม QSMC

 

ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา  ชวกุล ห้องประชุมอรรถสิทธิ์  เวชชาชีวะ

      

                               

 

ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  QSMC.mahidol.ac.th
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1091 ถึง 3  โทรสาร 02-201-2404
Premuim Clinic  02-201-2211