You are here

สำหรับผู้ป่วย / ระเบียบการใช้ห้องพักศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

                                                       

 

    ระเบียบการใช้ห้องพักสำหรับผู้ป่วย

 

ด้วยศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ มีการปรับปรุงห้องพักผู้ป่วยให้เหมาะสมและปลอดภัยกับผู้ป่วย แต่อาจมีข้อจำกัดบางอย่างกับญาติผู้ป่วย จึงขอแนะนำการใช้ห้องพัก ดังนี้

        -  ห้องอาบน้ำ ทางศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ได้มีการออกแบบในความปลอดภัยกับผู้ป่วยให้มากที่สุด มีการจัดทำที่นั่งยาว ด้านในสุดของห้องน้ำเพื่อให้ผู้ป่วยได้นั่งอาบน้ำ ป้องกันการพลัดตกหกล้ม เวลาอาบน้ำขอความร่วมมือให้เปิดน้ำจากฝักบัวไม่แรงนัก เพราะน้ำอาจไหลล้นเช้าไปในบริเวณห้องน้ำได้ เนื่องจากสันที่กั้นระหว่างห้องอาบน้ำไม่สูง สันที่ไม่สูงนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วย สามารถเข็นรถเข้าไปได้ และไม่สะดุดหกล้มได้ง่ายรวมทั้งญาติผู้ป่วยหากจะอาบน้ำ ขอความร่วมมือให้อาบในลักษณะเดียวกันกับผู้ป่วย เพื่อป้องกันปัญหาน้ำล้นออกมาจากห้องอาบน้ำ

        -  อ่างล้างมือภายในห้องผู้ป่วยศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ได้ติดตั้งไว้สำหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ดูแล ที่ดูแลผู้ป่วยที่ได้สัมผัสสารคัดหลั่ง เช่น น้ำลาย น้ำมูก เลือด ไว้ล้างมือด้วยน้ำสบู่ก่อนออกจากห้องผู้ป่วย เพื่อลดอุบัติการณ์ภาวะโรคติดเชื้อ ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลได้บ่อยที่สุด ทำให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัย มีผลการรักษาที่ดีทุกคน กลับบ้านอย่างปลอดภัย

       -  เจลล้างมือ ที่อยู่ปลายเตียงผู้ป่วย ให้ใช้ล้างมือก่อน-หลัง จากสัมผัสผู้ป่วยทุกครั้ง ล้างวนมือให้ทั่ว เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค

       -  อ่างล้างมือในห้องน้ำ ไม่อนุญาตให้ล้างจาน ชามอาหาร เพราจะทำให้เกิดไขมันและเศษอาหารตันในท่อ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ได้ให้บริการโดยมีหน่วยอาคารสถานที่และดูแลห้องพักฯ ช่วยล้างให้ โดยขอความร่วมมือให้ใช้ในปริมาณที่เหมาะสม

       -  ห้ามซักเสื้อผ้าและตากผ้าในห้องน้ำผู้ป่วย เพื่อความปลอดภัยในการลดภาวะแทรกซ้อนจากโรคติดเชื้อ การตากผ้าในห้องน้ำเป็นการเพิ่มความชื้นในบรรยากาศห้องพักผู้ป่วย ทำให้เกิดการฟักตัวของเชื้อโรคต่างๆได้ดี

       -  เสื้อผ้าผู้ป่วย ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ได้จัดชุดเสื้อผ้าของผู้ป่วยให้ได้ใช้ระหว่างอยู่โรงพยาบาล เวลาเปลี่ยนผ้าให้ทิ้งเสื้อผ้าในตะกร้าผ้าเปื้อน ผ่านประตูพับข้างห้องน้ำหน่วยอาคารสถานที่และดูแลห้องพักผู้ป่วยฯจะมาเก็บเพื่อส่งซัก โดยมีระบบการซักที่

ผ่านความร้อนและฆ่าเชื้ออย่างเหมาะสม และจะนำเสื้อผ้าที่สะอาดส่งมอบให้ผู้ป่วยโดยวางไว้บนชั้นเสื้อผ้าสะอาด เหนือที่ทิ้งผ้าเปื้อน

 

 

 

ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องพิเศษอาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 

-   ต้องมีญาติเฝ้า 1 ท่าน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่จำกัดเพศ เป็นผู้ที่สามารถให้การดูแลผู้ป่วยได้ โดยมีอายุไม่ต่ำกว่า 12 ปี กรุณาอย่านำเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี มาเยี่ยมผู้ป่วย

-   ในกรณีญาติเฝ้าเพิ่มเสียค่าบริการ วันละ 100 บาท/คน/คืน (เพิ่มได้ไม่เกิน 1 ท่าน)

-   กรณีผู้ป่วยย้ายเข้า ICU จะต้องคืนห้องพักกรณีเข้า ICU หลังเวลา 19.00 น. ญาติสามารถสำรองห้องไว้ได้ถึงเวลา 08.00 น. ของวันถัดไป ทั้งนี้เพื่อให้โอกาสในการใช้ห้องพักกับผู้ป่วยท่านอื่นและเมื่อผู้ป่วยออกจาก ICU จะจัดห้องพักให้เป็นลำดับแรกของวันนั้น

-   ในกรณีย้ายห้องในราคาเดียวกัน ต้องเสียค่าบริการ 1,000 บาท/ครั้ง

-   เมื่อเข้าห้องพักจะได้รับ Key card ห้องละ 1 ใบ เพื่อใช้เข้า-ออก ห้องผู้ป่วยเมื่อผู้ป่วยกลับบ้าน ขอความกรุณาคืนบัตรที่ประชาสัมพันธ์ กรณีกลับหลัง 21.00 น. คืนบัตรที่เคาน์เตอร์พยาบาล กรณีบัตรหายหรือไม่คืน คิดค่าบริการ 1,000 บาท

-   ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ไม่อนุญาตให้ผู้ป่วยและญาติซักผ้าในห้องพักผู้ป่วย เพื่อป้องกันความชื้นที่จะก่อให้เกิดเชื้อราในห้องพักผู้ป่วย อันนำมาสู่สภาวะการติดเชื้อและภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย

-   การจอดรถค้างคืนสำหรับญาติเฝ้าไข้ จอดได้ที่อาคารมูลนิธิฯ ตั้งแต่เวลาประมาณ 16.30 น. ที่ชั้น 5B และ 6A สามารถกรอกแบบฟอร์มได้ที่ประชาสัมพันธ์ฯ

-   กรณีเบิกจ่ายตรง กรุณานำบัตรประชาชนและบัตรโรงพยาบาลมาแสดง/กรณีเบิกจากต้นสังกัดต้องนำเอกสารมาแสดงก่อนกลับบ้าน มิฉะนั้นทางโรงพยาบาลจะขอสงวนสิทธิเป็นเงินสด

-   สิทธิรัฐวิสาหกิจ เบิกได้ตามสิทธิของหน่วยงาน

-   ไม่รับสิทธิ์ประกันสังคมและบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง 30 บาท)

 

 

                                                                                                  ห้อง Superior