You are here

ขอแสดงความยินดี กับฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

    ขอแสดงความยินดี กับฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ที่ได้รับรางวัลในงานมหกรรมคุณภาพ  ( Quality Conference ) ครั้งที่ 22

ในหัวข้อ   " ตามรอยสยามบรมราชกุมารี สู่วิธีคุณภาพที่ยั่งยืน "  ในระหว่างวันที่ 19 - 20  สิงหาคม  2558   ณ ห้องประชุมชั้น 8 - 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 

                                                        ทีมงานฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 

    

    

    

                                                                     เจ้าหน้าที่ขึ้นรับรางวัล

 

               

                                                                        ภาพแห่งการแสดงความยินดี

 

          

                                                                       คณะบดีเยี่ยมชมผลงาน

 

 

    

    

                                                            เพื่อนพ้อง พี่น้อง  ร่วมแสดงความยินดี

 

 

 

ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  QSMC.mahidol.ac.th
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1091 ถึง 3  โทรสาร 02-201-2404
Premuim Clinic  02-201-2211