You are here

ภาพการอบรม CQI ครั้งที่ 1 ระยะที่ 2

เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่  24 กุมภาพันธ์ 2558  ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ  อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  ได้มีการจัดอบรมใน  " โครงการพัฒนาคุณภาพงาน ( CQI )"

โดย  ดร.อธิศานต์  วายุภาพ  บรรยากาศภาพในงานเต็มไปด้วยผู้ที่สนใจ และผู้ที่ร่วมนำเสนอผลงาน

 

    

      

 

ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  QSMC.mahidol.ac.th
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1091 ถึง 3  โทรสาร 02-201-2404
Premuim Clinic  02-201-2211