You are here

Congratulation บัณฑิตใหม่ฝ่ายการ สก.

Congratulation ..............     

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  ปี 2558

 

         

ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  QSMC.mahidol.ac.th
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1091 ถึง 3  โทรสาร 02-201-2404
Premuim Clinic  02-201-2211