You are here

" วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ " คุณรัมภา เทศะกรณ์

ภาพบรรยากาศงานเกษียณอายุราชการของ  คุณ รัมภา  เทศะกรณ์  ซึ่งเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความรักในตัวพี่สาวคนนี้  ขอให้คุณรัมภามีสุขภาพแข็งแรง ทั้งกายใจ และมีความสุขมากๆไปนานๆคะ

 

 

   

                 

   

 

 

 

ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  QSMC.mahidol.ac.th
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1091 ถึง 3  โทรสาร 02-201-2404
Premuim Clinic  02-201-2211