You are here

เนื่องในวาระที่บัณฑิตแพทย์รามาธิบดีรุ่นแรกสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2513 นักศึกษาแพทย์รุ่นนี้จึงได้จัดทำหนังสือที่ระลึกขึ้นมา

ตะแกรงที่ทำด้วยสเตนเลสสตีล ใช้สำหรับร่อนผงยาเพื่อให้ผงยาละเอียดก่อนที่จะะนำผงยาไปเตรียมยา ตัวอย่างเช่นการร่อนผงยา  Zinc Oxide  และ  Corn Starch

ในสมัยก่อน นักศึกษาแพทย์จะต้องถือกระเป๋าเครื่องมือประจำตัว ขึ้นบนหอผู้ป่วย (Ward) ด้วย ภายในกระเป๋า

เป็นเครื่องมือช่วยให้การทำหมันโดยการผ่าหน้าท้องส่วนล่างสะดวกและง่ายขึ้นโดยการยกมดลูกขึ้น

 ตะเกียงไนติงเกล หรือ ตะเกียงเซรามิก เป็นสัญลักษณ์ที่บ่อบอกให้นักศึกษาพยาบาลรุ่นน้องได้สืบทอดเจตนารมย์การเป็นพยาบาลที่ดีในอนาคตโดยนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๒

ใช้บดสมุนไพรให้เป็นผง ทำด้วยหินเนื้อหยาบ สกัดเป็นแท่งสี่เหลี่ยมยาวๆ มีลูกบดเป็นแท่งหินกลมๆ จะใช้หินบดยาบดสมุนไพรที่ตำผสมกันจนแหลกแล้วมาบดให้ละเอียดเป็นผงและผสมเป็นเนื้อเดียวกัน

Pages

 
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-0562, 0-2201-0564 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล์: ramamuseum@gmail.com