You are here

ตะเกียงไนติงเกล หรือ ตะเกียงเซรามิก

ตะเกียงไนติงเกล หรือ ตะเกียงเซรามิก เป็นสัญลักษณ์ที่บ่อบอกให้นักศึกษาพยาบาลรุ่นน้องได้สืบทอดเจตนารมณ์การเป็นพยาบาลที่ดีในอนาคตโดยนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๒ แต่งตัวเป็นมิส ฟลอเรนซ์ไนติงเกล และมอบตะเกียงดังกล่าวนี้ให้นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๑ ในพิธีรับมอบหมวก พร้อมกันนี้ในระหว่างส่งมอบตะเกียง ผู้รับจะท่องคำปฎิญาณตนเพื่อเป็นพยาบาลที่ดีของ ฟลอเรนซ์ไนติงเกลด้วย จึงนับว่าเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์มาก