You are here

หินบดยา

หินบดยา ใช้บดสมุนไพรให้เป็นผง ทำด้วยหินเนื้อหยาบ สกัดเป็นแท่งสี่เหลี่ยมยาวๆ มีลูกบดเป็นแท่งหินกลมๆ จะใช้หินบดยาบดสมุนไพรที่ตำผสมกันจนแหลกแล้วมาบดให้ละเอียดเป็นผงและผสมเป็นเนื้อเดียวกัน เมื่อบดละเอียดต้องใช้น้ำซาวข้าว หรือน้ำผึ้ง ผสมน้ำเป็นกระสายยา ทำให้สมุนไพรเกาะตัวเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วปั้นเป็นเม็ดๆ ไว้รับประทาน

รับบริจาคโดย ศ.พญ.ม.ร.ว.จันทรนิวัทธ์ เกษมสันต์