ข่าวสารประชาสัมพันธ์
NEWS  

You are here

อบรมโครงการ “พื้นฐานการพัฒนาระบบงาน”

งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดโครงการอบรม เรื่อง “พื้นฐานการพัฒนาระบบงาน”

รับการตรวจ Surveillance ISO 9001:2015

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 หน่วยงานภายใต้สังกัดโรงพยาบาลรามาธิบดี

 ซ้อมแผนรับภาวะฉุกเฉินหมู่ MASS CASUALTY

    เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 

กรุณานำยาลดความดัน Valsartan ยี่ห้อ VALATAN และ VALSARIN มาเปลี่ยนกับ รพ. ที่รับยาไป

ประกาศ ขอเรียนผู้ป่วยทุก ๆ ท่านทราบ กรุณานำยาลดความดัน Valsartan ยี่ห้อ VALATAN และ VALSARIN มาเปลี่ยนกับ รพ. ที่รับยาไป...

We Share NUVO & Friends Charity Concert 

ขอเชิญร่วมชมคอนเสริต We Share NUVO & Friends Charity Concert 

 SLA ของงานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี

งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดีขอประกาศใช้ข้อตกลงระดับการให้บริการ SLA (Service Level Agreement)

พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 2 เมษายน 2561 งานบริหารโรงพยาบาลเข้าร่วมพิธี...

Pages

 
     งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี อาคารเรียนรวม ชั้น ๒
    ๒๗๐ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
    โทรศัพท์ ๐๒-๒๐๑-๑๐๕๐ , ๐๒-๒๐๑-๑๒๑๔  โทรสาร ๐๒-๒๐๑-๑๐๖๑ (เบอร์กลางโรงพยาบาล ๐๒-๒๐๑-๑๐๐๐)