ขอเชิญร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๙ รูป จากวัดชนะสงคราม

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ขอเชิญร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา

BIG CLEANING DAY งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 วัน BIG CLEANING DAY

เมื่อวันที่ 18 –19 มกราคม 2561 โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดโครงการ “ From Strategic Planning to Process & Per...

Internal Audit ISO 9001:2015 ภายใน ระหว่าง 26-27 ธันวา 60 กับ 17 หน่วยงานสังกัดโรงพยาบาล

กิจกรรมเดินขบวนบุปผชาติสรงน้ำพระ เนื่องในวันสงกรานต์

วันที่ 12 เมษายน 2560 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2559  โรงพยาบาล ได้มีการจัดการตรวจติดตามภายใน ตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015  หน่...

เมื่อวันที่ 20 และ 28 ตุลาคม 2559 โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้มีการจัดอบรมการตรวจติดตามภายในตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015...

ดูงานระบบไปรษณีย์ ที่โรงพยาบาลจุฬา

ดูงานระบบไปรษณีย์ ที่โรงพยาบาลจุฬาเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559   

นิทรรศการภาพวาดสีน้ำ "รักษ์สีน้ำเพื่อสุขภาพ 11-12 พฤษาคม 2559 ณ ลานชั้น 1 อาคาร 1

ประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างทีมสุขภาพในเขตสุขภาพที่ 3  ด้านโรคเบาหวานและโภชนาการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1...

Pages

 
     งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี อาคารเรียนรวม ชั้น ๒
    ๒๗๐ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
    โทรศัพท์ ๐๒-๒๐๑-๑๐๕๐ , ๐๒-๒๐๑-๑๒๑๔  โทรสาร ๐๒-๒๐๑-๑๐๖๑ (เบอร์กลางโรงพยาบาล ๐๒-๒๐๑-๑๐๐๐)