INFOGRAPHICS  

You are here

 
เรื่องความรู้ เกี่ยวกับ "เอดส์"

เอชไอวีกับเอดส์ ต่างกันอย่างไร

 
Check List สุขภาพจิต แบบไหน ควรพบแพทย์

การนอนหลับ อารมณ์ความรู้สึก ความคิด การทำงานของสมอง พฤติกรรม

 
โรคต้อกระจก คืออะไร?

คือ ภาวะที่เลนส์แก้วตาขุ่น ไม่ใสเหมือนปกติ ทำให้มองไม่ชัด หรือคุณภาพการมองเห็นลดลง

 
สัญญาณเตือนเสี่ยงอัลไซเมอร์

อัลไซเมอร์ เป็นโรคความจำเสื่อมชนิดหนึ่ง เกิดจากความผิดปกติของโครงสร้างและการทำงานของเนื้อสมอง มักพบในผ...

 
"อาการแพ้ยา" ควรสังเกตอย่างไร

อาการแพ้ยา การแพ้ยาชนิดเฉียบพลัน การแพ้ยาชนิดไม่เฉียบพลัน

 
การปฐมพยาบาล "ข้อเท้าพลิก"

ข้อเท้าพลิกส่วนมากเป็นการพลิกของข้อเท้าเข้าด้านใน ทำให้เส้นเอ็นบริเวณตาตุ่มด้านนอกเกิดการยืดและบาดเจ็บ...

 
พฤติกรรมความปรกติใหม่ สำหรับนักเรียน

ในช่วงนี้โรงเรียนเปิดเทอม นักเรียนมีโอกาสสัมผัสใกล้ชิดกันในขณะเรียน และทำกิจกรรมต่าง ๆ จึงขอแนะนำพฤติก...

 
แกะยาแคปซูลกินได้หรือไม่

ยาเม็ดแคปซูล ประกอบด้วย ตัวยา เปลือกแคปซูล ซึ่งยาแคปซูลบางชนิดแกะผงยาออกจากเปลือกแคปซูลได้ บางชนิดแกะอ...

 
โรคมือเท้าปากในเด็ก

เกิดจากเชื้อเอนเทอโรไวรัส ติดต่อโดยการสัมผัสเชื้อในน้ำลายหรืออุจจาระ มักพบในเด็กเล็กอายุดต่ำกว่า 5 ปี...

 
สัญญาณเตือน เมื่อไตมีปัญหา

อาการที่เกี่ยวข้องกับโรคไต

 
ปรับพฤติกรรมเสี่ยงข้อเข่าเสื่อม

ข้อเข่าเสื่อม คือ ภาวะที่กระดูกอ่อนผิวข้อเข่าเสื่อมสภาพ ชั้นกระดูกอ่อนผิวข้อบางลงทำให้เจ็บและติดขัดเวล...

 
New Normal For Health Promotion

01 ดูแลสุขภาพ 02 ดูแลสุขอนามัย 03 หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยง...

Pages

 
  โรงพยาบาลรามาธิบดี  RamaHospital.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1000 กด 0