ข่าวการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น M2 อาคารเรียนรวม

 
ต้อนรับทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์  

 
คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี เยี่ยมเยือนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 
เส้นทางสู่ความเป็นเลิศด้านการดูแลสุขภาพ ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริเวณชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลร...

 
รับมอบเงินสนับสนุนโครงการ “Hand Cleaning…Moving Together” จากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สำนักงานงานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 2 อาคารเรียนรวม

 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมและดูงานคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
Surveillance ISO 9001:2008 (03-03-2016)

การตรวจติดตามผลการรับรองระบบ ISO 9001:2008 ครั้งที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2559 ตั้งแต่ 08.30...

 
งานสัมมนาระดมความคิดและทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะฯ

เมื่อวันที่ 20 – 21 มกราคม 2559 ณ บ้านอัมพวารีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดสมุทรสงคราม

 
เยี่ยมชมการดำเนินงานหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกแพทย์ทางเลือก (แพทย์แผนจีน)
วันที่ 4 มกราคม 2559 ณ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกแพทย์ทางเลือก (แพทย์แผนจีน) อาคาร 4 ชั้นใต้ดิน
 
พิธีเปิดอาคาร 1

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณชั้น 1  อาคาร 1

 
พิธีมอบใบรับรอง ISO 22000:2005 แก่ฝ่ายโภชนาการ

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะเภสัชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง...

Pages

 
  โรงพยาบาลรามาธิบดี  RamaHospital.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1000 กด 0