แจ้งการปรับปรุงระบบปรับอากาศในอาคารฉุกเฉิน

โดยรอบพื้นที่ชั้น 1 จึงทำให้ต้องมีการจัดหาพื้นที่ทดแทนและย้ายห้องเป็นการชั่วคราว

 
รางวัลประกาศเกียรติคุณ โครงการ ”รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่”

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “เครื่องตรวจสอบการรับรองสิทธิอัจฉริยะ”

 
ผลงาน “ชุด Lock Splint” ได้รับวุฒิบัตรประกาศเกียรติคุณ

หน่วยกู้ชีพ งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 
ผลงาน “ผ้า Pelvic Binder” ได้รับรางวัลชนะเลิศ

หน่วยกู้ชีพ งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 
ผลงานน่ายินดีด้านนวตกรรมสิ่งประดิษฐ์

 จำนวน 4 ท่าน ของบุคลากรโรงพยาบาลรามาธิบดี

 
งานประชุม HA National Forum ครั้งที่ 16

ระหว่างวันที่ 10-13 มีนาคม 2558 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี 

 
งานประชุม HA National Forum ครั้งที่ 16

ระหว่างวันที่ 10-13 มีนาคม 2558 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี 

 
Thailand Quality Award : TQA

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

 
โครงการ Advanced HA

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
เยี่ยมชมดูงาน

ทีมผู้บริหารชุดใหม่ บริษัท Mezashi-Kai จากประเทศญี่ปุ่น เข้าดูงานและเข้าเยี่ยมชมอาคารต่างๆ ในด้านอุปกร...

 
ต้อนรับตัวแทนคณะกรรมการโครงการ “2015  Asia Pacific Hand Hygiene Excellence"

เมื่อวันที่ 6  มกราคม  2558 ณ  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Pages

 
  โรงพยาบาลรามาธิบดี  RamaHospital.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1000 กด 0