ขอเชิญเข้าร่วมอบรมความรู้พื้นฐาน 5ส.

อบรมความรู้พื้นฐาน 5ส.  ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ หอประชุมอารี...

Pages

 
  โรงพยาบาลรามาธิบดี  RamaHospital.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1000 กด 0