You are here

 
ประโยชน์ของน้ำมันตับปลา

ผู้เขียน : รศ. ดร. พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์

 
ครีมเปลี่ยนสีผิว ครีมฟอกสีผิว

ผู้เขียน : รศ. พญ.เพ็ญพรรณ วัฒนไกร หน่วยโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
กินอาหารอุ่นไมโครเวฟบ่อย ๆ เสี่ยงอันตรายจริงหรือไม่?

ผู้เขียน : นพ.ปริย พรรณเชษฐ์ สาขาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
มารู้จักกับ 2 เชื้อร้าย 3 โรคอันตราย

ผู้เขียน : ผศ. นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ใช้ปากดูดพิษงูแบบในหนัง รีดพิษได้จริงหรือไม่?

ผู้เขียน : ศ. นพ.วินัย วนานุกูล หัวหน้าศูนย์พิษวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
โรคไอกรน

ผู้เขียน : ผศ.นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
คลอดที่รามาธิบดี..ดีอย่างไร?

ผู้เขียน : กิติยา สุวรรณสิทธิ์, ดนัย อังควัฒนวิทย์

 
ตอบไม่ให้แพ้

ผู้เขียน : สาธิต อุณหกะ

 
เมื่อผิวชรา ตอนที่ 2… วิธีการรักษาเมื่อผิวหนังเสื่อมรวมทั้งวิธีการชะลอการเสื่อมของผิวหนัง

ผู้เขียน : อ. นพ.วาสนภ วชิรมน แผนกผิวหนังและเลเซอร์ หน่วยโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages

 
  โรงพยาบาลรามาธิบดี  RamaHospital.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1000 กด 0