You are here

ด้านบริการและสุขภาพ

 
ZIKA VIRUS ไวรัสซิก้า

ผู้เขียน : อ.นพ.ดร.นพพร อภิวัฒนากุล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
“รอบตาคล้ำ” ปัญหากวนใจของใครหลายคน

ผู้เขียน : ผศ.นพ.วาสนภ วชิรมน หน่วยผิวหนังและเลเซอร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
Pollution

ผู้เขียน : นู๋โน โกอินเตอร์, นู๋นัน สะพายกล้อง

 
@Rama ฉบับที่ 36 รักษ์โลก รักษ์รามาฯ พกถุงผ้า ลดโลกร้อน

ยังคงเป็นกระแสที่แรงอยู่อย่างต่อเนื่องกับความรับผิดชอบต่อโลกใบนี้ของเราร่วมกัน การใช้ถุงผ้าจึงเป็นสิ่งที่เราสามารถทำร่วมกันได้เป็นอย่างดี และถุงผ้า...

 
เลิกกาแฟหักดิบ สาเหตุของอาการปวดศีรษะจริงหรือ??

ผู้เขียน : อ. พญ.แสงศุลี ธรรมไกรสร ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
กินไข่วันละฟองได้จริงหรือไม่

ผู้เขียน : ผศ. ผญ.ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ทำอย่างไรหากสงสัยว่า “แพ้เครื่องสำอาง”

ผู้เขียน : รศ. พญ.เพ็ญพรรณ วัฒนไกร สาขาวิชาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
Doctor by design เรียนแพทย์ที่เราออกแบบได้

ผู้เขียน : ดนัย อังควัฒนวิทย์

 
วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก (Dengue Vaccine)

ผู้เขียน : เภสัชกรหญิงนันทพร เล็กพิทยา เภสัชกรหญิงเบญญาภา เพชรปวรรักษ์ งานเภสัชกรรมคลินิก ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย...

Pages

 
  โรงพยาบาลรามาธิบดี  RamaHospital.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1000 กด 0