แจ้งย้ายจุดบริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกแพทย์ทางเลือก

จากอาคาร 4 ชั้นใต้ดิน มาเปิดบริการ ณ บริเวณอาคาร 4 ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

ลด "หวาน มัน เค็ม เพื่อสุขภาพ"

หากท่านเลือก "เมนูสุขภาพ" ลดทันที 2 บาท  เริ่ม 1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

ขอเชิญเข้าร่วม "การดูแลแบบประคับประคอง คืออะไร?"

ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉ...

รายงานผลการตรวจเลือดจะออกช้ากว่าปกติ 2 ชั่วโมง ก.พ.-เม.ย. 60

เพราะจะมีการปิดห้องปฏิบัติการที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์เพื่อปรับปรุง จึงขอให้ผู้ป่วยจากทุกคลินิกเผื่อเว...

ขอเชิญร่วมกิจกรรมอาหารสาธิตพิชิตโรคพบกับเมนู พล่ากุ้ง

ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11.30 - 12.30 น. ณ หน้าคาเฟททีเรีย ชั้น 2

แจ้งเปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกโรคมะเร็ง

ณ บริเวณอาคาร 1 ชั้น 1 โดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07.00 - 15.00 น. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้น...

เปิดครัวสู้โรค 3 เมนูเดือนแห่งความรัก "ฟรุ๊ต&สวีท และเบญจรงค์ห่อไข่"

ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 3 ฝ่ายโภชนาการ

เชิญชิมอาหารในโครงการ ลด หวาน มัน เค็ม เพื่อสุขภาพ

วันที่ 14, 17 และ 20 - 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 - 13.00 น. ที่อาคารวิจัย อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ แ...

ขอเชิญญาติผู้ป่วย ผู้ดูแล และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังการเสวนาในงานสานสัมพันธ์ครั้งที่ 43 เรื่อง "นานาสาระ เรื่องกินๆนอนๆ"

ในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องบรรยาย 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการ...

ขอเชิญร่วมโครงการ "จะเลือกการรักษาอย่างไร... เมื่อโรคระยะท้ายมาถึง"

ในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น...

รายงานผลการตรวจเลือดจะออกช้ากว่าปกติ 2 ชั่วโมง ก.พ. - เม.ย. 2560

เพราะจะมีการปิดห้องปฏิบัติการที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์เพื่อปรับปรุง จึงขอให้ผู้ป่วยจากทุกคลินิกเผื่อเว...

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐วัน)

ในวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๔๙ ณ บริเวณโถงด้านหน้าอาคาร ๑ (โถงสมเด็จพระราชบิดา)

Pages

 
  โรงพยาบาลรามาธิบดี  RamaHospital.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1000 กด 0