You are here

 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้มอร์ฟีน"

ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน...

 
งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ขอแจ้งย้ายห้อง

ไปยังบริเวณชั้น 1 อาคาร 1 (ด้านหลังของอาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน)

 
แจ้งย้ายจุดบริการ คลินิกศัลยกรรมมะเร็งเต้านมและต่อมไร้ท่อ

ย้ายไปเปิดทำการที่ หน่วยตรวจผู้ป่วยมะเร็ง 2 อาคาร 1 ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

...
 
แจ้งย้ายจุดบริการ คลินิกมะเร็งวิทยาหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกอายุรกรรม อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

ไปยัง หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกมะเร็ง 2 อาคาร 1 ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

 
แจ้งย้ายจุดบริการ คลินิกเคมีบำบัด

ย้ายไปเปิดทำการที่ หน่วยตรวจผู้ป่วยมะเร็ง 2 อาคาร 1 ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

...
 
ขอเชิญร่วมฟังธรรมบรรยายและทอดผ้าป่า

ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.00-13.30 น. ณ หน้าหอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคาร 1

 
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณโถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๑ ศูนย์...

 
ขอเชิญร่วมทำดอกไม้จันทน์ถวายพ่อหลวง

ในวันที่ 27 - 29 มิถุนายน 2560 เวลา 07.00 - 11.00 น. ชั้น 1 อาคารวิจัยและสวัสดิการ

 
ขอเชิญเข้าร่วมฟัง การดูแลแบบประคับประคองคืออะไร?

ในวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน...

 
อาหารสาธิต พิชิตโรค พบกับเมนู "ฟรุ๊ตปาร์ตี้ ดริ๊งค์" จากมะม่วงหาว มะนาวโห่

ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 11.30 - 12.30 น. ณ หน้าคาเฟทีเรีย ชั้น 2 

 
เปิดครัวสู้โรค พบกับเมนูจาก King and Queen of fruit

ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 3 ฝ่ายโภชนาการ 

 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมประชาชน "จะเลือกการรักษาอย่างไร... เมื่อโรคระยะท้ายมาถึง"

ในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น 3...

Pages

 
  โรงพยาบาลรามาธิบดี  RamaHospital.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1000 กด 0